Ubytovací řád

 • Pobyt začíná v 15°°hod nástupního dne (nebo podle dohody) a končí v 10°°hod konečného dne pobytu.
 • Pokud s Vámi cestuje domácí zvíře, lze Vás ubytovat pouze v jednom z pokojů, proto tuto skutečnost konzultujte před uzavřením smlouvy o ubytování.
 • Po ubytování obdržíte jeden klíč od pokoje a jeden klíč od vchodu do budovy. Prosím ve vlastním zájmu zamykejte objekt, který slouží pouze pro ubytované hosty, kteří mají také klíče jako Vy. Na pokojích nevařte, nejsou k tomuto účelu vybavené. Pro přípravu pokrmů můžete využít zařízení kuchyňky v přízemí.
 • Nepřemisťujte nábytek v pokoji či mimo něj.
 • Jste v nekuřáckém objektu, proto respektujte zákaz kouření ve všech prostorách budovy.
 • Pronajatý pokoj slouží výhradně ubytovaným osobám, návštěvy na pokoji nejsou dovoleny.
 • Host je povinen uhradit ztrátu nebo poškození inventáře způsobenou během jeho pobytu v penzionu. (Za poškození inventáře se považuje také vaření na pokoji nebo kouření v objektu.)
 • Hosté, kteří jsou ubytovaní v podkroví jsou povinni při opuštění pokoje zabezpečit okna proti možnosti napršení do pokoje. V opačném případě budou hradit náklady na odstranění vzniklé škody.
 • Není dovoleno nechávat cennosti na pokoji mimo trezor.

 

OBJEDNÁVKA

Ubytovatel přijímá rezervace e-mailem, vyplněním poptávky na www stránkách nebo telefonicky (od 8:00 do 18:00 hod). Rezervace se stává závaznou zaplacením celé částky na účet ubytovatele.

 

STORNO PODMÍNKY

Penzion je oprávněn účtovat storno poplatky u objednávek za následujících podmínek:

 • písemně nebo e-mailem potvrzenou rezervaci je možno zrušit bez storno poplatku nejpozději 30 dnů před příjezdem pouze písemně nebo e-mailem. Z částky budou odečteny pouze nezbytné náklady se stornem spojené
 • storno poplatky v případě zrušení rezervace od 29 do 14 dnů před ohlášeným příjezdem jsou 50 % z celkové ceny pobytu.
 • storno poplatky v případě zrušení rezervace od 14 dnů před ohlášeným příjezdem jsou 100 % z celkové ceny pobytu.
 • stornace platí v případě, že se nám nepodaří obsadit rezervovaný pokoj
 • náklady spojené se stornem jsou účtovány vždy

 

V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, vážné onemocnění, živelná pohroma) se storno poplatek po vzájemné dohodě nemusí účtovat. Výše uvedené skutečnosti je zákazník povinen doložit písemným dokladem na adresu penzionu nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku. V případě storna z jiných vážných důvodů je po dohodě možná změna termínu pobytu.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto podmínky jsou platné a účinné ode dne 31.1.2018.
 2. Vztahy mezi objednatelem a ubytovatelem se řídí ustanovením těchto storno podmínek.
 3. Storno podmínky se vztahují pouze na potvrzené písemné objednávky (e-mail, dopis, formulář).
 4. Zrušení objednávky pobytu lze provést pouze písemně (e-mail, dopis ).
 5. Ubytovatel vrátí ubytovanému částku sníženou o stornovací poplatek nejpozději do 14 dní po písemném oznámení ubytovaného o zrušení závazné
 6. rezervace
 7. Tyto obchodní podmínky trvají i po ukončení ubytovací smlouvy mezi ubytovatelem a objednatelem.

 

Pokud souhlasíte s naším řádem, buďte vítáni a užijte si příjemný oddech i zábavu.

S Vašimi starostmi nebo požadavky během pobytu u nás se obraťte na obsluhu v penzionu nebo na telefonní číslo kontaktu, rádi Vám pomůžeme.